ameghnas.info
0 1 minute 2 ans

“Ǧǧet-iyi abrid ad ɛeddiɣ, d aman kan i d-wwiɣ” d wagi i d izen n Manis Amrioui, win ɣef wayeg d-yeɣli udabu azayri i wakken ad s-ṛẓn ifadden ad ixelleṣ tayri-s i tmurt taqbaylit.

Atah yizen d-yezzuzer Manis deg usebtar-ines n Facebook :
« Ḥadret tiwaculin-nwen di Tmurt. Sraves n Lzzayer ɛussen akk ayen nettaru neɣ nettmeslay di FB, neɣ anda nniḍen.
Awal-iw ass-a, mačči d tuggdi i riɣ ad zuzreɣ, maca yelha lḥedran.
Iǧdaṛmiḍen walan tilifun n gma. Ggullen di twacult-iw n Tmurt, lemmer ad imeslay yiwen yid-i neɣ ad yi-d yaru kra. Gma Moqṛan ṭṭfent iḍelli akked wass-a iǧdarmiḍen. Atnan akka tura am netta am ukamyun-is ” Avuzhayer” di brigad n Draɛ Lmizan ».