0 1 minute 3 ans

Taɣiwant n at wassif i d-yezgan deg waɣir n Tizi Wezzu, d tin d-yeswejden ahil yerzan adlis s umata, azal n 32 n teẓrigin i yettwaɛerḍen ṭfen-t imeḍqan-nsent, wid akk yesɛan assaɣ d tira n tmaziɣt ussan-d iwakken ad ḥeḍren ad efken afud i wahil yecban wa, taẓrigt tumast d tin yellan di fransa nettat daɣ tella imi d yiwet i yellan kan di tmurt n lurup leqdic-is ɣef tmaziɣt d usnerni-insen deg yal tiɣemmar deg ddunit.

Ɣef seɛtin (14h) tussa-d tseqqamut tunsibt tefka tulya d userreḥ ara yilin ɣef tuɣzi n 3 iseggasen.

R.H