0 1 minute 3 ans

 

Amyaru Lɛarbi Yaḥyun yessufeɣ-d adlis «S tumert i ṭṭfeɣ adlis-iw ” Taqbaylit: iles d yidles” i d-yeffɣen ass-a, deg teẓrigt tamaynut (2 ème édition revue et augmentée)»

Yenna-ad aken adlis ad yili d tajmilt i Lmulud Mɛemri : «Ihi, adlis-a ad yili d tajmilt i Dda Lmulud Mɛemri, ilmend n usmekti wis 32 n tmettant-is»

Ibudd  adlis-a i yal aqbayli  d teqbaylit « Ad t-buddeɣ i yal taqbaaylit d yal Aqbayli i yrefden amennuɣ s tekti, s tira d leqdic deg unnar akken ad tennerni teqbaylit »