0 3 minutes 3 ans

 

Ass n 8 di meɣres, macci d ass n tmeɣra acku tameṭṭut deg-umaḍal, tenḥaf ar iḍ-a. Di yal tamurt, llan iɣallen n tillas i inekẓen di leqder n tlelli n tmeṭṭut . Anwa i izmern ad ikkes i wiyiḍ ayen yettnadi i yiman-is?

Ass yecban ass-a, ad d nemekti d akken: meskud argaz yekka-d sufella, ur yemgada ara d tmeṭṭut, iseɣ ad iɣunzu talsa.

Yessefk ad-nbeddel tikli d tmuɣli. Tameṭṭut tuklal leqder imezgi macci d leqder inebgi. Amennuɣ ad yili yal ass, macci yiwen wass i useggas.

Lezzayer taɛrabt tasnislemt, ur terri ara azal i tmeṭṭut ur newwiḍ ara d amdan deg yisuḍaf n uwanek azzayri. D awezɣi ad yali wass ɣef tmurt yerran azaglu i wezgen n tarwa-s.

Tameṭṭut Tamaziɣt s umata, ur telli ara ddaw uḍar mi llan Imaziɣen ar yiman-nnsen. D imnekcamen d iduba imesbaṭliyen i d-ǧǧan , i yeẓẓan miḥyaf mgal tulawin di Tmurt n Tmazɣa.

Ur telliḍ d menwala

Azal-im meqqer.

D yelli-s n Kahina

S tfenṭazit hdeṛ.

Imawlan n Tmazɣa

si zik gan-am leqder.

Tamurt n Yiqbayliyen ad-tessiked s snat wallen, ad-tebded ɣef sin iḍarren, ad tafeg s sin wafriwen, ad-tt-bnun sin yifassen, ad tt-id-ḥellin sin imeɣnasen : Taqbaylit d Weqbayli.

Amennuɣ-nneɣ ɣef tlelli adif-is d-taqbaylit, llsas-is d-tugdut. Tamurt n Yiqbayliyen ad tezdi lqed s warraw-is i meṛṛa. Deg-s amkan d leqder i yal yiwet, i yal yiwen. Ulac tin neɣ win ara d-yekken nnig wayeḍ. Argaz d tmeṭṭut mgadan deg yizerfan d waɣanen.

Aɣref aqbayli ad yidir di teɣdemt, di tegmatt
d tgada ddaw leεnaya n « Jmaε liman ». Akka i d taqbaylit, d ta i d tugdut. D wa i d azekka n tirga-nneɣ.

Buɛziz u Cebbi (Bouaziz Ait Chebib).