0 1 minute 3 ans

Dayen ihi s wudem unṣib, ulac inig ar lezzayer, s teɣzi n wagur n Meɣres deg umenzu n wagur-a ar tagara-s, isalli i d yefka iḍelli wesmel internet VISA-algerie.com.

Akk tikebbaniyin n yinig, yettawin ar tmurt n lezzayer d tid i d-yeṭfen s wudem unṣib rrabul i d yewwin isalli-ya, i d yusan sɣur tenmehla n yinig aɣarim. Anegzum di rray n usekkeṛ n tlisa n igenni sɣur lezzayer d ayen i d-ssegza, s wenfafed n talɣiwin timaynutin n uvirus covid-19 i dyennulfan deg lber n luṛuppa ussan-a ineggura.

Tugdi n udabu azayri tcuddit ladɣa ɣef liḥala rhifen deg yella weḥric n tezmert deg tmurt tazayrit, ma i kecment-d talɣiwin timaynutin n uvirus-a, d ayen ara i ḍurren nezzeh tazmert n imezdaɣ-is.