0 2 minutes 3 ans

Srabes n iɣallen n laman n waɣir n Lezzayer tamaneɣt d wid id ibegnen iḍelli ahad (larebεa), d akken tanaɣmast Tinhinan Laεseb tin yettwanɣan taggara n yennayer yezrin, d tin ɣef id bannen tecraḍ n tyita s lmus deg tfekka-s sɣur ifassen n urgaz-is”, srabes n yiɣallen n laman d wid yessersen aya deg uḥric n temnɣiwin tirebrubin mgal tilawin am wakken ttmeslayen yimdukkal-is d at twacult-is. Am wakken daɣ argaz n Tinhinan d win yessenzen iman-is, yenna d akken d netta i yeksen tarwiḥt-is. Akken kan rzan iɣallen n laman ɣer uxxam-is ufan tafekka n tnaɣmast Tinhinan ɣef lqaεa d tin yeccuren d idammen, ɣer tama-s argaz-is i atteynɣan ɣef ufus-is (lmus). Win ixedmen tigawt win-t srid ɣer tesga n teɣdemt iwakken ad as-xedmen akaram.

Tafekka n lmeyyet d tin iruḥen ɣer umejjay uzzig n teɣdemt id iwekkden d akken tečča tiɣrit deg wacḥal n yimeḍqan s tyita n lmus.

Γef udem usmekti, Tinhinan Laεseb, taneɣmast deg tiliẓri taɣelnawt tis 4 (TV4), d tin d-uffan temmut deg uxxam-is taggara n yennayer. Imdukkal-is deg tɣamsa d twacult-is d wid igan turda n rebrab n tmenɣiwt mgal tilawin.

Timenɣiwt-a d tin ɣef id-yella wawal deg ttawil n uẓeṭṭa anmetti, anida tuget necden-d ɣef tuget n tmenɣiwin id yellan deg wakal aɣelnaw mgal tilawin, nnan d akken yewweḍ-d wakud anida taɣdemt ad ssers tilisa i waya.

Laisser un commentaire