0 4 minutes 3 ans

Deg yiwet n tdiwennit i yexdem yiwen ger ibugaṭuten deg temsalt n Walid Nekiche, tagi d Nabila Smail, i Radyu M, tuɣal-ed s kra n isallen ɣef temsalt n walid nekkic tenna-d ladɣa “ Werǧin ẓriɣ taluft am tagi, ayen ɣef wayeg i ten-curɛen d ayen yuɛren nezzeh imi d asaḍuf n teswiɛt n rrebrab kan i ttwasqedcen, maca deg tama nniḍen akaram d ilem ( dossier vide), bnan akk creɛ-nsen ɣef wayen i d-yenna zaɛma walid deg ḥetec-ines, ddaw aɛetteb, d teɣrit d wesḥaḥay , ɣef aya tabugaṭutt Nasura Ḥedduc tessers acetki mgal anɛetteb yettuɛetteb walid ihi, ayen akk is-d-yettwaksen d awal neɣ d ini seddew tiɣrit ur tezmira ara ad teqbel la taɣdemt la tamdanit am yimi nettmeslay ɣef tmettant netta tafekka ulac”

I westeqsi n uneɣmas ɣef unamek d wacuɣer akk n usemɣer n taluft agi ladɣa aseqdec n usaḍuf uṭṭun wis 70 neɣ 76 : ” Nek yennumen tikerkas n udabu, gziɣ annect-agi amyimi adabu azayri yebɣad ad yessekker tamurt taqbaylit”. d tagi i d tiririt n Nabila Smail .

Ilaq ad zṛen medden belli Ferḥat Mhenni s timmad-is, yerran iman-is d aselway ɣef umussu yessawalen ar ucerreg n tmurt werǧin yesɛa ugura akked teɣdemt tazayrit, ma d anelmad ilemẓi i d-yusan deg tmurt taqbaylit akken kan ad iɣr deg tseddawit n lezzayer xelqen-as-d taluft ara tyerren d aɛdaw amenzu n lezzayer acku kan yessen yiwen d aspenyuli” , ayen ilaqen ad d-nini s tnagit n ibugaṭuten-nniḍen tessen nettat am ladɣa mas Kadeṛ Ḥwali d mas Sufyan Dekkal, mas mhenni d waṭas n imeɣnasen n MAK sɛan timsal yakan sɣur taɣdemt tazzayrit, anda yella ula d asuter n waggay-nsen ar tmurt n lezzayer.

Anwa yettaɣen ixxamen d tḥuna deg tmurt n sebbenyul u ladɣa deg yeɣrem n Alikant ? wigad agi ass-agi d ilelliyen ma d walid nekic meskin sseɣlin-d igenni fell-as” d tagi i d tidett yesserfan tabugaṭutt-agi, send ad d-uɣal ar kra n yeɣmisen n ugudu ladɣa wid yessawalen s tutlayt n taɛṛabt anda i ḥekmen ɣef walid ssersen-d fell-as lbaṭel ur iqebbel wallaɣ netta ulac acu yexdem, am EL CHOUROUK akked EL FADJR d wiyaḍ. nniḍen ɣef wayeg ara yecfu wegdud aqbayli.

Deg tagara tibugaṭuten akk yettekkin deg creɛ n Walid gren tamawt belli werǧin i d-ibeggen udabu annect-agi n lkerhegga am akka i tt-walan deg creɛ n walid imi mači kan d arrac n At Mesɛud i tcureɛ teɣdemt tazayrit maca d tamurt taqbaylit s timmad-is .

Walit tivideyyutin agi ama d tadiwennit i tga Radio M, neɣ d tin iga weɣmis Lavantgarde-algérie

Radio M : https://fb.watch/3okySkWQ3d/

Lavantgarde-algérie : https://fb.watch/3okwoAMArq/

Laisser un commentaire